KHRA Logo

Kerala Hotel & Restaurant Association

Thiruvananthapuram

B. Jayadharan Nair

President

Jayakrishna Hotel, Neyyattinkara

    9446171312

B. Vijayakumar

Secretary

Nook Restaurant, Sasthamangalam P.O., Thiruvananthapuram

    9447066479